Logo Borkowice Gmina

HERB GMINY

Herb Gminy

Podczas Uroczystej Sesji w dniu 29 stycznia 2009 roku Rady Gminy w obecności Wójta Gminy, przedstawicieli Urzędu Gminy, sołtysów oraz zaproszonych gości przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu Gminy Borkowice. Jest nim biały łabędź na czerwonej tarczy z zielonym, półkolistym dodatkiem u dołu. Herb ten został wywiedziony z herbu rodowego rodziny Duninów, którego rycerski przedstawiciel Mikołaj Dunin-Borkowski został 26 stycznia 1309 roku osadzony w Borkowicach przez księcia Władysława Łokietka. Droga do tego, by Borkowice mogły posiadać własny herb nie była łatwa i krotka. Starania trwały cztery lata. Prawo nadawania gminom herbów pojawiło się wraz z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. Inicjatywa nadania Gminie Borkowice herbu narodziła się w początkach 2005 roku. Wkrótce Rada Gminy powołała komisję, której celem było przygotowanie projektu herbu. W składzie tej komisji znaleźli się: sekretarz gminy Bożena Nowosielska, wiceprzewodniczący Rady Gminy Tomasz Zdral, radni Teresa Dąbrowska i Wojciech Wojcik, pracownik Urzędu Gminy Mirosław Pilipczuk oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach Robert Fidos. Na posiedzeniu Komisji w dniu 23 lutego 2005 roku zajmujący się historią regionu radomskiego dyrektor ZSO Robert Fidos przedstawił dwie propozycje herbu. Obie nawiązywały do symboliki heraldycznej najświetniejszych rodów związanych z Borkowicami i innymi miejscowościami gminy. Pierwsza propozycja to znajdujące się na czerwonym tle tarczy trzy symbole : Łabędź - herb Duninów(lewa góra), Nałęcz czyli biała przepaska - herb Małachowskich (doł), Nieczuja czyli sękaty pień zwieńczony krzyżem - herb Dembińskich (prawa góra). Druga propozycja ograniczała się do zaadaptowania wyłącznie herbu rodu Duninów. W toku obrad Komisja uznała, że właśnie ta druga koncepcja jest bliższa współczesnym oczekiwaniom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym krokiem procedury prawnej było uzyskanie dla herbu akceptacji ze strony Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym celu instytucji tej przesłany został wniosek obejmujący zarys historii miejscowości, uzasadnienie herbu, wizerunek herbu w formie graficznego pliku informatycznego. Zastrzeżenia Komisji Heraldycznej budził ten trzeci element, gdyż zbyt dosłownie odnosił się do znaku heraldycznego rodziny Duninów, co jest niezgodne z prawem i zasadami współczesnej heraldyki. W toku dalszych wysiłków i prac Komisji Heraldycznej przesyłane były kolejne projekty wizerunku herbu. Ostatecznie udało się w następstwie licznych konsultacji i odwołań wypracować wizerunek herbu, który zadowolił obie strony. Po końcowym opracowaniu wersji elektronicznej wizerunku, herb został przez Komisję Heraldyczną zaakceptowany. W konsekwencji MSWiA decyzją z grudnia 2008 roku wydało zgodę na posiadanie przez Gminę Borkowice herbu w znanej nam postaci. Ostatnim aktem procedury było przyjęcie herbu przez Radę Gminy.

Herby byłych właścicieli Dóbr

Rycerskich Borkowice


                   Herb rodowy - Łabędź - Duninów Borkowskich               

Herb rodowy Nałęcz - Małachowskich

Herb rodowy Pogoń Ruska  
Książąt Światopełk Czetwertyńskich     

  Herb rodowy Nieczuja  - Dembińskich

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.