Logo Borkowice Gmina

O GMINIE

GMINA BORKOWICE- to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim. Siedzibą gminy jest miejscowość Borkowice. Przez wieś i gminę przebiega droga  wojewódzka nr 727. Gminę zamieszkuje 4,4 tys. osób. W skład gminy wchodzą sołectwa: Bolęcin, Borkowice, Bryzgów, Kochanów, Ninków, Niska Jabłonica, Politów, Radestów, Rudno, Rusinów, Ruszkowice, Rzuców, Smagów, Wola Kuraszowa, Wymysłów i Zdonków. Atutem gminy są walory przyrodniczo krajobrazowe, ciekawa historia oraz czyste środowisko. Szansą  dla gminy jest rozwój turystyki i drobnego, przyjaznego środowisku przemysłu oraz rolnictwa i usług. Na terenie gminy znajdują się bogate pokłady białej gliny.

Gmina leży na granicy Garbu Gielniowskiego i Równiny Radomskiej. Ponad 40% powierzchni gminy zajmują lasy. Przez jej obszar płyną rzeki: Radomka, Jabłonica i Lutnia. Rozległe kompleksy leśne mają ciekawie wyżłobioną linię brzegową, zróżnicowaną rzeźbę terenu z licznymi jarami i oczkami wodnymi. Na terenie gminy można spotkać rzadkie okazy przyrody w tym ponad 300-letniego platana klonolistnego. Duża lesistość i cieki wodne stanowią idealne warunki bytowania licznych gatunków zwierząt. Najpiękniejsze punkty widokowe znajdują się na Krakowej Górze oraz w Bryzgowie.

Większość miejscowości na terenie gminy powstała w XIV wieku w czasie gdy właścicielami tych terenów byli Duninowie herbu Łabędź. Pierwszy kościół z fundacji Piotra Dunina Borkowskiego powstał w 1360 r. w Borkowicach. W XVIII i XIX wieku w Rzucowie i Borkowicach istniały silne ośrodki przemysłu żelaznego kierowane przez Krygierów i Małachowskich. W XIII wieku w pobliżu Woli Kuraszowej powstał gród graniczny kasztelanii żarnowskiej. Mieszkańcy tych ziem wzięli udział w walkach powstańczych 1830 i 1863 roku oraz wojnach światowych i wojnie z Rosją bolszewicką 1920 roku. Od 1864 r. w Borkowicach istnieje gmina. Do najbardziej znanych ludzi związanych z naszą małą ojczyzną zaliczamy: ks. Jan Wiśniewski- proboszcz w Borkowicach w latach 1913-43, społecznik, historyk, archeolog, poeta, bajkopisarz i etnograf, Antoni Gaszyna z Kaw- powstaniec styczniowy, Franciszek Żarski- dziedzic Ninkowa, oficer liniowy w czasie powstania listopadowego, Antoni Małachowski- dziedzic Borkowic, wojewoda mazowiecki, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej w 1780 r.,

Janusz Łącki- oficer WP, wójt gminy Borkowice zamordowany w Katyniu w1940 r., Józef Suliga- kier. szkoły w Rzucowie, por. AK, organizator tajnego nauczania, zamordowany w 1945r.
Przez gminę przebiegają liczne szlaki turystyczne. Droga wojewódzka 727 jest częścią szlaku cystersów biegnącego od Sulejowa w kierunku Wąchocka. Szlak turystyczny im. ks. Jana Wiśniewskiego (znaki zielone) rozpoczyna się w Skrzyńsku  i biegnie przez gminę Borkowice a kończy się w rezerwacie Ciechostowice pod Szydłowcem. Na jego trasie znajduje się większość zabytków i atrakcji turystycznych gminy. Bazą noclegową są ośrodki wypoczynkowe w Toporni na terenie sąsiedniej gminy Przysucha. Przez gminę biegną również turystyczne szlaki rowerowe Związku Gmin Radomka. Główną przystanią i punktem widokowym dla turystów jest owiana legendą Krakowa Góra. Swoją nazwę zawdzięcza królowi Kazimierzowi Wielkiemu, któremu przypominała wzgórze na Wawelu.

Do najważniejszych zabytków w gminie należą:

pałac Dembińskich, styl eklektyczny z 1905 roku z parkiem w stylu angielskim i licznymi pomnikami przyrody, neogotycki kościół parafialny z lat 1829-1845 fundacji Małachowskich w Borkowicach, atrakcją turystyczną jest rzeźba św. Antoniego wyrzeźbiona z samorodka galeny. Wokół kościoła liczne tablice i pomniki ufundowane przez ks. Jana Wiśniewskiego, spichlerz kryty gontem z końca XIX wieku w Borkowicach, modrzewiowy dwór Mokiejewskich z początku XX wieku w Rzucowie, pozostałości po ośrodku przemysłu żelaznego w Rzucowie, dworki w Ruszkowicach i Ninkowie, nagrobki, figurki i kaplice rozsiane po gminie Borkowice. W gminie działają dwa ośrodki parafialne: Parafia p.w  Krzyża Świętego w Borkowicach- erygowana w 1365 roku, pierwszy kościół z fundacji Duninów w 1360 roku. W parafii żywy jest kult św. Antoniego- odpust 13 czerwca. W maju wierni uczestniczą w procesjach drogi krzyżowej na Krakową Górę. W Borkowicach ma siedzibę klasztor sióstr Benedyktynek Misjonarek. Siostry przybyły do Borkowic w 1939r. Od 1999r. posiadają nowy budynek klasztorny. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rzucowie została erygowana   w 1977 roku. Od 1951r. istniała tu kaplica. Nowy kościół poświęcono w 1988 roku. W gminie  działa Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Borkowicach przy ul. ks. Jana Wiśniewskiego 7. W ramach jego struktur działają świetlice wiejskie w Borkowicach, Ruszkowicach, Wymysłowie, Radestowie, Ninkowie, Smagowie, Rzucowie, Niskiej Jabłonicy i Woli Kuraszowej. Przy GOK-u funkcjonują  zespoły:  muzyczne, taneczne, koła zainteresowań, oraz klub seniora. Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Borkowicach w budynku  szkoły podstawowej.  W przeglądach śpiewaków ludowych gminę reprezentuje Marianna Fidos z Ruszkowic. Do  cyklicznych imprez gminnych należą: Muzyczna Majówka- maj, wakacyjny festyn rodzinny- lipiec oraz festiwal piosenki harcerskiej i patriotycznej im. Janusza Łąckiego- listopad.

W gminie działają organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji gminy Borkowice - pozyskuje środki finansowe na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży. Jest organizatorem imprez kulturalnych, festynów i przeglądów.
Ochotnicza Straż Pożarna- składa się z czterech jednostek: OSP Borkowice, OSP Ninków, OSP Rzuców i OSP Wola Kuraszowa. Ochotnicy posiadają nowoczesne garaże oraz wozy ratowniczo-gaśnicze. Związek Harcerstwa Polskiego- na terenie gminy działają dwie drużyny: 5 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Emilii Plater w Borkowicach oraz 1 Drużyna Harcerska w Rzucowie. Harcerze z Borkowic mają w budynku szkoły harcówkę im. Janusza Łąckiego. Fundacja „A jednak” działa na rzecz odrestaurowania pałacu Dembińskich w Borkowicach. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i byłych więźniów politycznych- koło w Borkowicach, Stowarzyszenie ,, Pamięci mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala”  z siedzibą w Rudnie.  Na terenie gminy funkcjonują: Przedszkole Samorządowe w Rzucowie, Niepubliczne Przedszkole s. Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach, szkoły podstawowe w Borkowicach i Rzucowie, gimnazja w Borkowicach i Rzucowie oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w Ruszkowicach.

 W gminie działają kluby: Międzygminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „PLATAN”- zapasy, klub piłki nożnej Ruszcovia - Borkowice. Gmina posiada bogatą bazę sportową: dwie sale gimnastyczne, dwa boiska ORLIK, siedem boisk z sztuczną nawierzchnią, stadion piłkarski, place zabaw i siłownie plenerowe. Największym sukcesem sportowym było zdobycie mistrzostwa świata w zapasach przez Edytę Witkowską. Podstawową opiekę medyczną zapewnia w gminie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borkowicach oraz filia SPZOZ Chlewiska z siedzibą w Rzucowie. Na terenie gminy funkcjonuje podległy powiatowi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie,  Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K „OPOKA” i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Borkowicach.

 

Gminy w powiecie przysuskim

Panorama Borkowic

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.