Logo Borkowice Gmina

REGULAMIN UROCZYSKA- KRAKOWA GÓRA

REGULAMIN

UROCZYSKA- KRAKOWA GÓRA

 

 1. Uroczysko Krakowa Góra o powierzchni 3,71 ha jest własnością Gminy Borkowice.

 2. Uroczysko Krakowa Góra jest przystanią turystyczną, punktem widokowym, miejscem spotkań rodzinnych, harcerskich, kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych.

 3. Uroczysko Krakowa Góra jest również miejscem kultu religijnego i historycznych wydarzeń.

 4. Uroczysko jest czynne od rana do zmierzchu.

 5. Właściciel tj. Gmina Borkowice nie ubezpiecza korzystających z terenu Uroczyska.

 6. Niepełnoletni mogą przebywać na terenie Uroczyska pod opieką osób pełnoletnich.

 7. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich rodzice/opiekunowie.

 8. Zabrania się spożywania alkoholu, stosowania używek na terenie Uroczyska, zaś zakaz palenia wyrobów tytoniowych obowiązuje na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 9. Samochody, motocykle i inne pojazdy należy pozostawić na wyznaczonym parkingu.

 10. Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na teren Uroczyska.

 11. Zabrania się zaśmiecania Uroczyska oraz podpalania traw.

 12. Zabrania się niszczenia infrastruktury drewnianej i innych urządzeń.

 13. Zabrania się wycinania drzew i krzewów na terenie będącym własnością Gminy Borkowice.

 14. Uprasza się o godne zachowanie wewnątrz kapliczki i w jej pobliżu.

 15. 1.Dopuszcza się palenie ognisk wyłącznie w wyznaczonych i urządzonych do tego celu miejscach. 2.Zgodę na organizację ogniska należy uzyskać w Urzędzie Gminy w Borkowicach –tel. 48 675 79 10. 3. Wzór wniosku o rezerwację Uroczyska stanowi załącznik do Regulaminu

 16. Osoby planujące ognisko zobowiązane są zabezpieczyć potrzebną do tego celu ilość drewna we własnym zakresie. Po skutecznym wygaszeniu ogniska pozostawiają miejsce w należytym porządku.

 17. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia Uroczyska.

 18. Z terenu Uroczyska mogą korzystać zorganizowane grupy na podstawie pisemnego wniosku i jego akceptacji przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Borkowicach.

 19.  Niszczenie, uszkadzanie roślinności, trawników lub zieleńca podlega karze zgodnie z art. 144 Kodeksu wykroczeń.

 20.  W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu decyzje podejmuje administrator Uroczyska.

 

Do pobrania :

Wniosek o rezerwację obiektu - Uroczysko Krakowa Góra

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.