Logo Borkowice Gmina

News

News zdjęcie id 1050

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borkowice

02.02.2024

W sierpniu 2022r. została wprowadzona nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, któranakłada na Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta obowiązek kontroli co najmniej raz na dwa lata właścicieli tych nieruchomości, gdzie znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrola polega na sprawdzeniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ilość odebranych nieczystości.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych co najmniej raz w roku (zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borkowice), co musi zostać udokumentowaneposiadaniem dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Borkowicach będą przeprowadzać kontrole od dnia 2 maja 2024r., według podanego planu kontroli obejmującej okres ostatnich dwunastu miesięcy.  Z procedurą przeprowadzania kontroli można zapoznać się pod adresem www.borkowice.bip.gmina.pl.

Kontrole będą przeprowadzane na terenie nieruchomości bądź w siedzibie Urzędu Gminy wBorkowicachpo wcześniejszym wezwaniu właściciela danej nieruchomości do okazania niezbędnych dokumentów.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023r., poz. 1469), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny w wysokości od 500zł do 5000 zł.

 

Plan kontroli
nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków położonych na terenie gminy Borkowice.

 

L.p.

Zakres kontroli

Kontrolujący

Termin kontroli

1.

Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej uiszczanie opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ilość odebranych nieczystości.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Borkowice

02 maja 2024r.  - 31 lipca 2024r.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia tej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeżeli nie ma takiej możliwości lub jest to technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, nieruchomość musi zostać wyposażona w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Borkowice, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej i do tej pory nie złożyli stosownego zgłoszenia, mają obowiązek wypełnić druk ankiety posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczyć do Urzędu Gminy w Borkowicach.

 

Druki ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy wBorkowicach (pok. 5) oraz na stronie urzędu - www.borkowice.gmina.pl

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.