Logo Borkowice Gmina

News

News zdjęcie id 1051

2023 - rok bogaty w inwestycje

05.02.2024

Rok 2023 był rekordowym pod względem wydatków na gminne inwestycje i najlepszym od 1990 roku. Ogółem na zadania inwestycyjne wydano 17 mln zł, co stanowiło 46% budżetu Gminy Borkowice. Ponad 14 mln zł to środki zewnętrzne pozyskane z funduszy unijnych i środków krajowych. Najważniejsze zadania, które udało się zrealizować to: rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – wartość zadania 8,3 mln. zł, z czego 7,8 mln zł to środki pozyskane, przebudowa i remonty dróg gminnych w Rzucowie, Politowie, Ninkowie, Smagowie, Rudnie, Bolęcinie, Borkowicach, Woli Kuraszowej i Zdonkowie o łącznej długości 5,5 km – wartość zadania 6,2 mln zł, z czego środki zewnętrzne pozyskane przez gminę wyniosły 5,2 mln zł, budowa świetlicy w Kochanowie – 489 tys. zł, z czego 293 tys. zł to środki zewnętrzne, zakup przez OSP Rzuców samochodu pożarniczego – 1,1 mln zł, z czego 800 tys. zł to środki zewnętrzne, zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby gminy - 147 tys. zł, budowa altan w Niskiej Jabłonicy i Ninkowie – 54 tys. zł, budowa chodnika do placu zabaw w Rudnie – 20 tys. zł, zagospodarowanie terenu wiaty przystankowej w Borkowicach – 10 tys. zł, projekt techniczny budowy świetlicy w Radestowie – 15 tys. zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego w Smagowie, Borkowicach i Bryzgowie – 110 tys. zł, modernizacja ogrodzenia placu świetlicowego w Zdonkowie - 10 tys. zł, modernizacja ciągów pieszych w Ruszkowicach – 51 tys. zł, modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w Rzucowie 111 tys. zł, z czego środki zewnętrzne 83 tys. zł, przebudowa dróg wewnętrznych w Niskiej Jabłonicy, Ninkowie, Ruszkowicach – 140 tys. zł, modernizacja strażnicy w Borkowicach – 40 tys. zł i całość to środki pozyskane, modernizacja świetlicy w Rzucowie - 108 tys. zł, z czego 86 tys. zł to środki pozyskane, organizacja pikniku ekologicznego i geologicznego - 60 tys. zł, w całości pozyskane, organizacja festynu rodzinnego – 50 tys. zł, z czego 25 tys. zł to środki zewnętrzne, modernizacja sanitariatów i elewacji frontowej szkoły w Rzucowie – 240 tys. zł, realizacja programów: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością i opieka wytchnieniowa 584 tys. zł, w całości pozyskane przez gminę, wywóz i utylizacja azbestu 29 tys. zł, z czego 29 tys. zł to środki zewnętrzne, ufundowanie tablicy pamiątkowej w 80 rocznicę śmierci ks. Jana Wiśniewskiego – 8 tys. zł, pochodzące z kwesty na cmentarzu i budżetu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji Gminy Borkowice. Do ważniejszych wydarzeń w 2023 r. należy zaliczyć otwarcie sali koncertowej w szkole muzycznej, gminny dzień strażaka i poświęcenie rozbudowanej strażnicy OSP Ninków, narodowe czytanie ,, Nad Niemnem”, gminny Dzień Seniora, pikniki, festiwale i wyjazdy. W ubiegłym roku powstały kolejne Koła Gospodyń Wiejskich w Niskiej Jabłonicy, Borkowicach , Ninkowie i Rzucowie oraz teatr ,, Bez bagażu” klubu seniora 50 + przy GOK w Borkowicach. Na skwerze obok Urzędu Gminy umieszczono figurę drapieżnego dinozaura, która upamiętnia odkryte w 2021 roku unikalne w skali świata tropy dinozaurów sprzed 200 mln lat.

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.