Logo Borkowice Gmina

News

News zdjęcie id 271

Przetargi i dotacje

30.04.2018

W bieżącym roku Gmina Borkowice będzie realizować szereg inwestycji. Część z nich jest już realizowana, trwają przetargi oraz oczekiwanie na przyznanie dotacji zewnętrznych. Odbyły się przetargi na drogi gminne:

 

- droga Politów Zdonków I etap długości 250mb – cena :197.158,30zł

- droga w Rzucowie ul. Polna długości 372mb – cena: 216.341,26zł

Termin realizacji do 15 września 2018r. Urząd Marszałkowski przyznał dotację na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Politów – Zdonków I etap, kwota dotacji 95.000zł. Na drogę ul. Szkolna w Ruszkowicach został złożony wniosek o dotację do Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej . Wartość kosztorysowa inwestycji 550.116 zł, wnioskowana kwota dotacji  440.092 zł (80%). Długość przebudowywanego odcinka drogi 650 mb. Ogłoszono przetarg na przebudowę tej drogi. W Ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018 został złożony wniosek na zadanie „Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Zdonków”. Gmina wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 117 tys. zł przy 39 tys. zł środków własnych. Gmina Borkowice otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup lekkiego samochodu pożarniczego w kwocie 69 tys. zł. Pozostałą część środków finansowych zabezpieczy jednostka OSP w Borkowicach. Złożony został wniosek  do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej -Wody Polskie o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej  Rzuców-Smagów-Niska Jabłonica. Wartość kosztorysowa zadania 217.118 zł. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2018 Gmina złożyła  wnioski o dotację sołectw Ruszkowice i Niska Jabłonica gdzie będą modernizowane świetlice wiejskie. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożony został wniosek na adaptację dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby  Gminnej Biblioteki Publicznej. Wartość zadania 383.727zł, kwota wnioskowana dotacji (75%) tj. 287.790zł.Wniosek przeszedł pierwszy etap oceny   formalnej. Gmina wesprze finansowo projekty złożone przez Parafię Borkowice na renowację zabytkowego kościoła parafialnego w Borkowicach. Wnioski zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego, MSWiA oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Złożono wnioski o dotacje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: na likwidację pokryć dachowych zawierających azbest. Wartość zadania 14.555zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 11.600 zł oraz na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy. Wartość zadania ok. 37.000zł wnioskowana kwota dotacji  do 50% wartości. W ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018” złożono wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego na remont remizy OSP w Borkowicach. Wartość zadnia  50.000zł. Ponadto Złożono wniosek do LGD Razem Na Piaskowcu w ramach PROW. na przegląd twórczości artystycznej mieszkańców Gminy Borkowice. Wartość projektu 16.200zł wnioskowana kwota dotacji 15.300zł

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.