Logo Borkowice Gmina

News

News zdjęcie id 277

Odsłonięcie pomnika mjr. Hubala w Rudnie

23.05.2018

Dnia 11 maja w  miejscowości Rudno odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika mjra  H. Dobrzańskiego – Hubala. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego przez Orkiestrę Wojskową Garnizonu Radom. Wszystkich zebranych przywitał Wójt Gminy Robert Fidos, który przedstawił sylwetkę mjra. Henryka Dobrzańskiego. W swoim wystąpieniu przypomniał o roli jaka odegrali mieszkańcy Gminy Borkowice w ramach pomocy niesionej oddziałowi Hubala. Broń ukrytą z  kampanii wrześniowej przekazali Hubalowi księża: ks. kpt.  Walenty Ślusarczyk z Borkowic  i ks. dr Edward  Ptaszyński  proboszcz  z Ruskiego Brodu, późniejszy kapelan oddziału mjra Hubala. Gościny Hubalowi udzielali leśnicy z gajówki w Długiej Brzezinie. W tamtych latach sołectwa Ruski Bród, Kuźnica i Długa Brzezina należały do Gminy Borkowice. Broń ukrytą w rzucowskim tartaku przekazał właściciel majątku Witold Mokiejewski, który został  później zadenuncjowany  przez miejscowego szpicla. Wraz z dyrektorem fabryki Kiedrzyńskim i kilkoma innymi osobami zginęli w hitlerowskim obozie w Dachau. Przez kilka tygodni pobytu Hubala w rejonie Huciska i Długiej Brzeziny pieczywa dostarczała piekarnia Władysława Sodela  z Wandowa. Do Oddziału Hubala wstąpiło wielu mieszkańców gminy Borkowice. Byli to m.in. Józef Słoń z Bryzgowa, Czesław Strzelecki z Ninkowa, Jerzy Madej z Ruskiego Brodu, Józef Suliga z Rzucowa ( dawniej gmina Chlewiska) i wielu innych. Działalność oddziału zakończyła się wraz ze śmiercią mjra Hubala 30 kwietnia 1940 roku pod Anielinem. Społeczeństwo gminy jest dumne, że na jej terenie upamiętniono postać oficera, który do końca był wierny przysiędze wojskowej.  Z kolei  prezes stowarzyszenia Zdzisław Machnicki omówił historię założenia stowarzyszenia oraz starania  o sfinansowanie budowy pomnika przez Stowarzyszenie i  Instytut Pamięci Narodowej. Pan prezes był pomysłodawcą idei uhonorowania pomnikiem mjra ,, Hubala” . Wraz z przyjaciółmi z Uniwersytetu Łódzkiego oraz mieszkańcami Gminy Borkowice doprowadził do powstania  Stowarzyszenia ,, Pamięci mjr. H. Dobrzańskiego  - Hubala”. Pierwszy projekt pomnika wykonał nieodpłatnie artysta Piotr Pastusiak. Ostatecznie autorem projektu został Pan Robert Sobociński. Wykonał go nieodpłatnie  i zmieniał jego wizualizację w związku z dostosowaniem się do kosztów przedsięwzięcia. Zainteresowanie sfinansowaniem pomnika wykazała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która w międzyczasie została zlikwidowana . Jej kompetencje  przejęło Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa działające w ramach  Instytutu Pamięci Narodowej reprezentowanego  przez Pana Adama Siwka. Szczegółowo sprawę prowadził dr Damian Markowski, doprowadzając ją do szczęśliwego finału. W staraniach o budowę pomnika Stowarzyszenie miało wielu sprzymierzeńców  a w szczególności Urząd Gminy Borkowice i Wójta Gminy Roberta Fidosa. Duży wkład pracy fizycznej wniósł Pan Paweł Płóciennik  z Borkowic oraz Pan Mirosław Długosz - radny i sołtys z Rudna.  Prezes stowarzyszenia dokonał odsłonięcia pomnika a ks. kanonik Marek Lurzyński poświęcenia. Pomnik przedstawia sylwetkę mjr. Hubala w mundurze. Na cokole znajduje się napis: ,, Mjr  Henryk Dobrzański – Hubal 1897-1940 Człowiek, który swej przysięgi żołnierskiej nie złamał, honoru polskiego żołnierza nie splamił Henryk Ossowski  ,, Dołęga” komunikat z dnia 4 maja 1940 r.”  Na obmurowaniu pomnika przypominającym szczerbinkę karabinu znajdują się dwie płyty z trzystoma nazwiskami żołnierzy z Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala.  Po odsłonięciu oraz poświęceniu pomnika głos zabrali: Zbigniew Gołąbek – radny Województwa Mazowieckiego, Ilona Jaroszek – dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, która  odczytała list Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika  oraz Krzysztof Murawski – dyrektor Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Następnie delegacje złożyły  wiązanki kwiatów przed pomnikiem. Po części oficjalnej wszyscy zebrani utworzyli kolumnę i przemaszerowali na boisko wielofunkcyjne w Rudnie . Tam na wszystkich zebranych czekał poczęstunek przygotowany przez Klub Seniora oraz pracowników GOK i ZSO z Borkowic  .  W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział: Waldemar Cichawa , Jan Gawryś- członkowie Zarządu Powiatu Przysuskiego, Czesław Korycki – Nadleśniczy,  Ks. Stanisław Traczyński – proboszcz parafii w Przysusze, inspektor Adam Czyżewski – komendant  Powiatowy Policji w Przysusze, mł. bryg. Marcin Sokół – komendant Państwowej Straży Pożarnej  w Przysusze, Grzegorz Węgrzecki – Koneckie Stowarzyszenie im. Majora Hubala, Jan Gula – prezes stowarzyszenia LGD ,, Razem Na Piaskowcu”, kpt. Bogdan Korycki,  płk. Marian Zach -  Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału Wydz. Wojska Polskiego Majora Hubala, Kazimierz Siembiot – Św. Zw. Żołn. AK z Szydłowca, radni z przewodniczącym Tomaszem Zdralem, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz poczty sztandarowe:  Szkoły Podstawowej im. Janusza Łąckiego w Borkowicach, Ochotniczej Straż Pożarnej w Borkowicach i Ninkowie ,  Szkoły Podstawowej im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Rzucowie i mieszkańcy Gminy.  Organizatorzy uroczystości  dziękują  za pomoc przy organizacji odsłonięcia i poświęcenia pomnika – Policji, Straży Pożarnej, harcerzom , orkiestrze wojskowej, księżom, grupom rekonstrukcyjnym, piekarniom w Zdonkowie i Rzucowie, firmie Cama z Końskich  i jednostkom organizacyjnym Gminy Borkowice.

 

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.