Logo Borkowice Gmina

News

Realizacja inwestycji w Gminie Borkowice

25.02.2019

W styczniu br. przygotowano i wszczęto dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania: 1. „Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach, 2. „Budowę świetlicy wiejskiej w Politowie” Obecnie postępowania te są na etapie oceny złożonych ofert. W postępowaniu dotyczącym Gminnej Biblioteki  w wyznaczonym terminie wpłynęło osiem ofert. Po przeprowadzeniu przez Komisję Przetargową oceny formalnej oraz dokonaniu punktowej oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca PW ARKADA DELA  ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom. Cena oferty 356 700zł brutto.  Termin wykonania zadania do 31.07.2019r. Inwestycja ta finansowana jest ze środków dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 w wysokości 75% kosztów zadania,  oraz ze środków własnych Gminy. W postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy świetlicy wiejskiej w Politowie złożono siedem ofert . Ofertę najkorzystniejszą złożyła Korporacja Techniczno-Budowlana KASMAR,  Janiszew ul. Leśna 47, 26-652 Zakrzew. Cena oferty 295.000zł brutto.  Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu Gminy. Zadanie  zostanie wykonane do 12 września 2019 roku . Obecnie przygotowywane są kolejne dwa postępowania przetargowe: 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kuraszowa – Kochanów, 2 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzucowie. Opracowano dokumentację techniczną oraz dokonano zgłoszeń robót budowlanych. Postępowania przetargowe tych zadań zostaną wszczęte po uzyskaniu zatwierdzonych zgłoszeń oraz zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych. Gmina złożyła wniosek o dotację na  dofinansowanie modernizacji drogi ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego . Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski. Oczekujemy na decyzję  dotyczącą przyznania dotacji. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 842 mb. w tym nawierzchnię mineralno-asfaltową na podbudowie z kruszywa łamanego, odwodnienie i oznakowanie pionowe. Warunkiem budowy Otwartej Strefy Aktywności w Rzucowie   będzie pozyskanie  środków finansowych  z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - OSA Edycja 2019. Do 28 lutego złożony zostanie wniosek o przyznanie dotacji. Zakres zadania obejmuje wykonanie siłowni plenerowej z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń, plac zabaw oraz strefę relaksu.

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.