Logo Borkowice Gmina

News

News zdjęcie id 374

Niebezpieczne odpady

27.03.2019

Analiza stanu próbek pobranych przez inspektorów WIOŚ w dniach 28.01-01.02.2019 r. potwierdziła, że składowane w Borkowicach chemikalia są  szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Znaczna część substancji  to środki łatwopalne lub wysoce łatwopalne. Wśród szkodliwych substancji znajdują się: trichloroetan, alachlor, dichlorometan, metanol, aceton i  metyloetyloketon. Mazowiecki Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uznanie bezpośredniego zagrożenia szkody w środowisku. Na tę negatywną decyzję Wójt Gminy złożył zażalenie do GDOŚ. 4 marca 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu Gminy Borkowice z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, WIOŚ, Starosta Marian Niemirski, przedst. powiatowych służb: zarządzania kryzysowego, Sanepidu oraz Straży Pożarnej i Policji. Wojewoda zadeklarował wszelką pomoc, w tym finansową dla Gminy w kwestii likwidacji zagrożenia. Wójt podkreślił, że Gmina nie powinna ponosić kosztów utylizacji, lecz przestępcy lub państwo. Ustalono, że gmina wyda w najbliższym czasie decyzję nakazującą wywóz i utylizację odpadów. Decyzję nakazującą o której mowa Wójt wydał w dniu 18.03.2019 r. na właściciela firmy ,, Warko”, który wynajął w  marcu 2018 roku magazyny na sortownię odzieży. 13 marca 2019 roku biegły sądowy z zakresu pożarnictwa wydał opinię dotyczącą zagrożenia pożarniczego i wybuchowego materiałów łatwopalnych zgromadzonych na działce prywatnej w Borkowicach . Analiza wyników badań wykazała bardzo duże zagrożenie pożarowe i możliwość wybuchu. Biegły stwierdził, że magazyny nie są przystosowane do składowania takich substancji. Pojemniki są źle złożone i pozaginane. Wzrost temperatury będzie powodował powst. rozszczelnienia a parowanie substancji może spowodować pożar i emisję szkodliwego dymu oraz wybuch. Rada Gminy w dniu 27 marca 2019 r. podjęła decyzję o zmianie lokalizacji prowadzenia zajęć lekcyjnych dla uczniów PSP i PG w Borkowicach. W okresie od 24.04 do 21.06.2019 r. uczniowie klas 0-III będą się uczyć w ZSO w Rzucowie zaś klas IV-VIII  i  III gimnazjum w Szkole Muzycznej I stopnia w Ruszkowicach. Władze gminy wystąpiły do Wojewody , RDOŚ, WIOŚ i Ministra Środowiska o rozważenie możliwości natychmiastowego wywozu i utylizacji niebezpiecznych substancji  w związku z wydaną opinią przez biegłego sądowego.

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.