Logo Borkowice Gmina

News

News zdjęcie id 397

Dofinansowania zadań w Gminie Borkowice

25.06.2019

W roku 2019 Gmina Borkowice poczyniła starania i wystąpiła z wnioskami o dofinansowanie do następujących instytucji: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: 1. Nazwa programu: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw , w ramach  naboru Gmina złożyła pięć wniosków o dofinansowanie następujących zadań: Zagospodarowanie terenu obiektu sportowo-rekreacyjnego w Zdonkowie , zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Politowie, remont świetlicy wiejskiej we wsi Wymysłów, zagospodarowanie terenu obiektu rekreacyjnego Krakowa Góra w Borkowicach, oczyszczenie i odmulenie zbiornika w Bolęcinie, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości  10 tyś. zł na każde z nich. 2. Mazowieckie Strażnice OSP – w ramach tego zadania zostanie wyremontowania strażnica w Rzucowie. Wartość zadania to kwota 20 tyś. zł. 3. Ochotnicze Straże Pożarne 2019 – zostały złożone 4 wnioski na zakup niezbędnego sprzętu dla funkcjonowania OSP z terenu Gminy Borkowice. Wartość ogólna zadania to 30 tyś . zł. przy czym wysokość dofinansowania 50%. 4. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 , Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie pn: ,, Remont obiektu sportowego w Rzucowie ‘’ w wysokości  97 tyś. zł. 6. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych  - Gmina na zadanie pn: ,, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kuraszowa –Kochanów” otrzymała dofinansowanie w wysokości 145 tyś. zł., w ramach zadania zostanie wykonana modernizacja odcinka drogi o długości 842mb o nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych. 7. W ramach PROW na lata 2014-2020  Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: ,, Przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia I w wysokości  264 tyś. zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania, realizacja zadania nastąpi w przyszłym roku. 8. W ramach współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 tyś. zł na realizację dwóch zadań: Muzyczna Majówka- Zwyczaje, tradycje i obrzędy ludowe w Gminie Borkowice” oraz „ Muzyka ludowa łączy pokolenia”. 9 . Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych- Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 49 tyś. zł. W szkole w Rzucowie powstanie pracownia informatyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadanie pn.: ,, Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” Gmina otrzymała  dofinansowanie w wysokości 70% wartości zadania tj.: 10 661,42 zł . Odbiór płyt azbestowych nastąpi w sierpniu tego roku. Ministerstwo Sportu i Turystyki: Otwarte Strefy Aktywności – w ramach tego zadania w wariancie rozszerzonym wykonana zostanie siłownia plenerowa, wyposażona w sześć urządzeń, strefa relaksu oraz plac zabaw. Gmina otrzymała wsparcie w wysokości 70 tyś. zł.  Od stycznia do czerwca tego roku na terenie Gminy odbywały się szkolenia mieszkańców Gminy Borkowice z zakresu obsługi komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projektu grantowego ,, Ja w Internecie”. W ramach tego projektu zostało przeszkolonych 120 osób, wartość projektu 67 200,00 zł. Zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany na potrzeby szkoły w Borkowicach.  W budynku byłego Urzędu Gminy  w Borkowicach trwają prace  remontowe . Budynek ma zostać dostosowany na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej. Na to zadanie Gminna Biblioteka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 287 tyś. zł z Instytutu Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet II, Infrastruktura Bibliotek na lata 2016-2020.

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.