Logo Borkowice Gmina

News

News zdjęcie id 524

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 trwa nabór na rachmistrza spisowego

15.06.2020

Wójt Gminy Borkowice – Gminny Komisarz Spisowy

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 r., który będzie przeprowadzony

w dniach 1 września – 30 listopada 2020 r. na terenie gminy Borkowice

 

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. być pełnoletnim
  2. zamieszkiwać na terenie gminy Borkowice
  3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie
  5. nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego winno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej gminy Borkowice: www.borkowice.bip.gmina.pl  w  zakładce:  Powszechny spis rolny 2020.

Zgłoszenia należy składać w terminie  od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w siedzibie Gminy Borkowice ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice  (I piętro- pok. Nr12-  sekretariat).

Wymagane dokumenty tj.:  formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie  danych   osobowych   należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym  terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

                                                                            Wójt Gminy Borkowice

                                                                          Gminny Komisarz Spisowy

                                                                               mgr Robert Fidos

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.